B-TR ANA SAYFA
   ANA SAYFA   |   GERİ
Toptan Perakende Yazılar
Sözlük


PAYLAŞ: SÖZLÜK

Actual Span: Topa finger grip ve thumb slug takıldıktan sonra başparmak deliği ile parmak delikleri arasında kalan mesafe

Arc reaction: Çok sert olmayan top falsosu hareketi
Armadillo: Oyuncunun PAP ini bulmaya yarayan bir pro-shop aleti
Asymetric Cores: Topun pin noktasindan itibaren yariya kesecek sekilde dilimlere ayirdigimiz zaman iki yari arasinda fark olan çekirdek yapisi.

        
Axis Rotation: Topun elden çikis aninda sahip oldugu dönüs yönü ile faul çizgisi ile olan yatay iliskisini belirten açi.
Axis Tilt: Topun elden çikis aninda sahip oldugu dikey açi.
Axis Weight Drilling: Topun Pin noktasini PAP üzerine veya PAP in çok yakinina gelecek sekildeki delim.
Backend: Bir hattin en az yag ihtiva eden son 10-25 feet lik bölümü.
Balance Hole: Bir topu USBC standartlarina getirmek için top üzerinde belirli bir noktaya delinen ekstra delik.
Ball Layout: Topun delim sekli. Pin, CG ve Balans deliginin oyuncunun PAP iyla belirli bir iliski içerisinde yerlestirecek sekilde topun delim sekli.
Ball Reaction: Top elden çiktiktan sonra topun hat üzerinde yaptigi hareket ve nerede, ne zaman, ne kadar falso aldigi.
Ball Spinner: Topu kendi ekseni etrafinda döndüren bir proshop aleti.

      
Ball Track: Topun atildiktan sonra yolda hat ile temas eden bölümü.
Ball Track Diameneter: Negatif Aks Noktasi tarafinda bir taraftaki track in diger tarftaki track e olan uzakligi.
Bevel: Topa delinen deliklerin yuvarlatilmis hali. Pah.
Blocked Lanes: Ortalarda cok fazla, kenarlarda çok az yag olacak sekilde yaglanmis hatlar.

Bottom Weight: Topun tutus delikleri olan ve olmayan tarafi olacak sekilde topu ikiye ayirdigimizda, deliklerin olmadigi tarafin olan taraftan daha agir olmasi.
Bow Tie: Top üzerindeki yag halkalarinin kesisim noktasi. (2 adet vardir)

Break Point: Topun hat üzerinde giderken falso alip yön degistirdigi alan.
Bridge: Top üzerinde orta ve yüzük parmak delikleri arasinda kalan mesafe.
C.A.T.S.: Topun hat üzerindeki hareketini detayli olarak analiz eden bilgisayar sistemi.
Carry: Strike ile sonuçlanan cebi vuran atislar.
Carrydown: Atilan toplar neticesinde hat üzerinde ön tarafta bulunan yagin, kuru olan arka bölümlere tasinmasi.
Center Line: Bridge in ve bas parmak deliginin ortasindan geçen dikey çizgi.

Center of Gravity (CG): Topun yandan yana ve önden arkaya dengede bulundugu nokta. Ağırlık Merkezi.
Center of Grip(line): Bkz. Center Line
Christmas Tree: Hat üzerinde önden baslayarak arkaya dogru daralan yaglama.

Conventional Grip: Basparmagin tamamen, diger parmaklarin ikinci boguma sokuldugu top tutus sekli.
Core: Toplarin içindeki agirlik bloklari. Çekirdek.
Coverstock: Topu çevreleyen üst yüzey, kabuk.
Cranker: Oyun sekli olarak topa çok fazla tur ve falso veren oyuncu.
Crown(s): Topografik olarak ortasi kenarlarindan daha yukarida olan hat. (Limit 40/1000 inch)
Cut Span: Top delindikten sonra basparmak ve parmak gripleri takilmadan, delikler arasinda kalan mesafe.
Deflection: Topun pinlere çarptiktan sonra izledigi yol, sapma.
Degree of Oval: Basparmak için delinen oval deligin, orta çizgi ile olusturdugu açi.
Depression: Topografik olarak ortasi kenarlarindan daha asagida olan hat. (Limit 40/1000 inch)
Differential: Bir topun minimum ve maksimum RG eksenleri arasındaki fark.
Dodo Scale: Topların statik dengesizliklerini ölçmeye yarayan proshop aleti.
Durometer: Bir objenin sertligini ölçmeye yarayan alet.

Entry Angle: Topun cebe girerken yaptigi açi. Bu açi ne kadar fazlaysa strike sansi o kadar yüksek olur.
Extra Hole: Bkz. Balance Hole.
Finger Grips: Daha konforlu bir tutuş için topun parmak deliklerine takılan kauçuk benzeri malzeme.
Fingertip Grip: Başparmapın tamamen, parmakların birinci boğuma kadar topa sokuldugu tutuş şekli.
Finger Weight: Dengede olan bir topun ağırlık merkezinin (CG) parmak deliklerine başparmak deliğine nazaran daha yakın olması durumu.
Flare Safe: Topun üzerindeki yağ halkalarının (topun hatta tems ettiği yüzey) herhangi bir -şekilde top üzerindeki deliklere denk gelmemesini sağlayacak şekilde delim.
Flip: Hat üzerinde uzunca giderek aniden keskin bir dönüş yapan top hareketi. Hokey sopası şekli gibi.
Forward Pitch: Topun deliklerinin topun merkezine doğru bir açıda olması.
Full Roller Track: Sağ elini kullanan bir oyuncunun track inin başparmak deliğinin sağından, orta parmak deliğinin solundan geçiyor olması durumu. (Solak bir oyuncu için tam tersi)

Grip Center(line): Bkz. Centerline
Grip Pressure: Topu elde tutmak için uygulanan kuvvet.
Gutter Shot: Kanala son derece yakın bir çizgiden yapılan atış. (1-3 çıtalar civarı)
Heads: Foul çizgisinden itibaren hattın yaklaşık ilk 18 feet lik bölümü.
Heavy Spot: Bkz CG (Center of Gravity)
High RG Drilling: Pin in PAP ile yaklaşık olarak 90 derecelik bir açıyla delinmesi. (Pin - PAP mesafesinin 6 - 6 ¾ inch mesafade olduğu delim)
Hook Out: Topun hat üzerinde giderken falsosunun bitmesi, ölmesi.
Hook Potential: Bir topun yüzey yapısı ve iç dinamiklerine bağlı olarak side roll uygulandığında verebileceği falso potansiyeli.
Imbalance: Topun ağırlık merkezinin geometrik merkezin dışına yerleştirilmesi durumu.
Initial Ball Track: Topun ilk elden çıktıktan sonra ilk turundaki track in ölçümü. (Topun üzerinde oluşan ilk yağ halkası)
Inside Line: Sağlak bir oyuncu tarafından 2. okun oldukça solundan yapılan atış. (solak oyuncular için tersi)
Kill Shot: Bir oyuncu tarafından yapılan hedefini daha isabetli vurabilmek için kasıtlı olarak falsosu azaltılmış atış.
Label Shift: CG nin yaklaşık olarak 1 ½ inch den daha fazla mesafede grip midline den kaydırıldığı delim.
Lane Crowns: Topografik olarak ortası kenarlarından daha yukarıda olan hat. (Limit 40/1000 inch)
Lane Depression: Topografik olarak ortası kenarlarından daha aşağıda olan hat. (Limit 40/1000 inch)
Lane Tilt: Bir tarafı diğer tarafına göre daha yukarıda yada daha aşağıda olan hat. (Limit 40/1000 inch)
Lateral Pitch: Topun üzerinde başparmak yada parmak deliklerinin topun merkezine göre sağa yada sola doğru açılı olması.
Layout: Bkz. Ball Layout.
Leverage: Bir oyuncunun topa en fazla gücü aktarabilmesi için atış sırasında aldığı pozisyon.
Leverage Drilling: Topun ağırlık merkezini PAP ile en çok dengesizlik yaratacak şekile sokacak delim şekli. (45 derece veya 3 3/8 inch uzaklık)
Lift: Atış anında orta ve yüzük parmaklarıyla topa yukarı doğru verilen hareket.
Loft: Topun elden çıktıktan sonra hat ile temas edene kadar havada kat ettiği mesafe.
Low RG Drilling: Topun pininin PAP ile 0 derecelik açı olşsturacak şekilde (veya Pin-PAP mesafesinin en fazla 1 ½ inch olduğu) delinmesi.
Low Track: Topun track alanının parmak deliklerinden 1 ½ den daha fazla uzaklıkta bulunması durumu.
Mass Bias: Asimetrik toplarda çekirdek kütlesinin topun geometrik merkezine göre sağa veya sola kaydırılması için eklenen ekstra çekirdek parçası.
Midline: Bkz. Center Line.
Midplane: Bkz. Vertical Axis Line (VAL).
Moment of Inertia: Bir objenin dönüş hareketine karşı gösterdiği direnç.
Negative Side Weight: Sağlak bir oyuncu için topun sol tarafının, solak bir oyuncu için ise topun sağ tarafının diğer tarafına göre statik olarak daha ağır olması durumu.
Oil Ring: Topun hat üzerinde giderken temas eden yüzeyinde oluşan ve topun üzerinde kalan yağ halkaları.
Outside Line: Sağlak bir oyuncu için 5. çıtanın sağından atılan atıış.
Oval Holes: Oval olarak delinen başparmak delikleri.
Particle: Mikroskopik cam ve seramik taneciklerinin eklenmesi ile elde edilen, agir yagda daha çok tutunma saglayan top yüzeyi.

Pin In Ball: Pin-CG mesafesi 1 ½ inch den daha az olan top.
Pin Out Ball: Pin-CG mesafesi 1 ½ inch den daha fazla olan top.
Pin Position: 1) Delinmiş bir topta Pin in PAP ile olan ilişkisi. 2) Delinmemiş bir topta Pin-CG arası mesafe.
Pin Safe Zone: Bkz. Flare Safe.
Pitch: Topa delinen bir deliğin topun merkezi ile oluşturduğu açı.
PAP: Topun trackinden eşit uzaklıktaki mesafede bulunan nokta. Her bowlingcinin kendi atışına göre bu nokta değişir dolayısıyla kişiye özel bir noktadır.

Positive Side Weigh: Sağlak bir oyuncu için topun sağ tarafının, solak bir oyuncu için ise topun sol tarafının diğer tarafına göre statik olarak daha ağir olması durumu.
Positive Weights: Topun falso almasını geciktiren statik ağırlıklar. Sağlak oyuncu için sağ taraf ağirlığı, solak oyuncular için sol taraf ağırlığı, finger ağırlığı ve üst ağırlık.
Power Stroker: Çok turlu ve güçlü bir top atışını yumuşak bir şekilde yapabilen oyuncu.
Preferred Spin Axis: (PSA) belirli bir topun çekirdek/ağırlık bloğunun fiziksel olarak yön değiştirmek istediği pozisyon.
Punch Mark: Topun ağırlık merkezini (CG) gösteren işaret.
Quadrant: Tutuş merkez noktasından (center of grip) dikey ve yatay olarak birbirini dik olan kesen çizgilerin topu böldüğü 4 alan. Sağlak bir oyuncu için tutuş merkez noktasını bir analog saatin merkezi kabul edersek; saat 12-3 arası pozitif finger quadrant, 3-6 arası positif thumb quadrant, 6-9 arası negative thumb quadrant, 9-12 arası negative finger quadrant olarak adlandırılır.
Quarter Scale: Top delicilerin kullandığı bir topun ¼ lük yüzeyini ölçebilen plastik proshop cetveli.

Radius of Gyration (RG): Topun içindeki ağırlık dağılımının topun merkezine göre nerede bulunduğunun ölçümü. Bir topun bir turu tamamlamasi için topun ağırlık dağılımının buna olan etkisi (zorlaştırması veya kolaylaştırması) veya turu tamamlamak için gereken zaman.
Reactive Resin: Ana maddesi urethan olan top kabuğuna eklenen özel bir katkı maddesi.
Resurfacing: Topun çeşitli aşamalarla zımparalanması ve parlatılması/matlaştırılması suretiyle eski görünüş ve performasına geri getirilmesi işlemi.
Reverse Block: Kanallara yakın olan bölümlerin çok yağlı, ortaların az yağlı olduğu oynanması çok zor olan yağlama.
Revolutions: (Revs) Topun foul çizgisinden pinlere ulaşana kadar attığı tur sayısının dakikaya oranlanmasıyla bulunan sayısal değer.
RG Differential: Bkz. Differential.
Roll out: Pinlere ulaşmadan yan dönüşünü (side rotation) kaybedip düzelerek giden top.
Sanding: Topun reaksiyonunun değiştirilmesi amacıyla zımparalanması (daha yüksek dereceye veya daha düşük dereceye).
Semi Fingertip Grip: Başparmağın tamamen, parmakların birinci ve ikinci boğum arasına gelecek şekilde topa sokuldugu tutuş şekli.
Semi Roller: Track in parmak deliklerinin dışından geçmesi durumu. (sağlak oyuncu için soldan geçmesi, solak oyuncu için sağdan geçmesi)
Shell: Topun yüzeyi, topun çekirdeğini çevreleyen kabuk.
Slug: Başparmak deliğine takılarak başparmağın daha rahat kullanımına izin veren vinil veya urethan dan yapılmış silindir malzeme. (Thumb Solids).

Solid: Bkz. Slug.
Span: Topdaki parmak delikleri ile başparmak deliği arasindaki mesafe. Referans noktalarına göre Bkz. Cut Span / Actual Span.
Static Weights: Topun delindikten sonra içinde kalması gereken ağırlık farki sınırlamaları. (yandan yana 1 ounce fark, önden arkaya 1 ounce fark, yukarıdan aşağıya 3 ounce fark)
Stroker: Doğal atış olarak orta turlu ve orta falsolu stilde oynayan oyuncu.
Symetric Cores: Topun pin noktasından itibaren yarıya kesecek şekilde dilimlere ayırdığımız zaman iki yarı arasında fark olmayan çekirdek yapısı.
Three quarter roll: Bkz. Semi Roller.
Thumb Grip: Önceden delinmiş yuvarlak veya oval şekillerdeki slug lar.
Thumb Solid: Bkz. Slug.
T-Line: Top deliminde parmak deliklerinin altı, başparmak deliklerinin üstü ile merkez çizgisinin (Bkz. Center Line) kesişmesinden oluşan çizgi.

Top Weight: Topun tutma deliklerinin bulunduğu yarısının, deliklerin bulunmadığı yarıdan daha ağır olması durumu.
Topography: Bir hattaki crown (bkz crown), depression (bkz depression) ve tilt (bkz lane tilt) lerin ölçümü.
Track Flare: Topun içindeki ağırlık bloğunun PAP a olan uzaklığıyla alakalı olarak meydana çıkan dengesizliğin top hat üzerinde giderken tekrar dengeye gelmeye çalışması sebebiyle oluşan, topun üzerinde meydana gelen yağ halkalari ile gözlemlenebilen, temas alanları.

True Span: Bkz. Actual Span.
Tweener: Stroker ile cranker arasında kalan bowling stili.
Urethane: Topların yüzeyinin/kabuğunun yapımında kullanılan polimer türevi bir madde.
Vent Hole: Başparmak deliğinin alt kısmına gelecek şekilde delinen, başparmağın delik içinde vakum yapmasını önlemeye yönelik küçük delik. (Hava Deliği)
Vertical Axis Line: Center Line dan PAP a çizilen çizgiyi dik olarak kesen çizgi.

Weight Block: Topun içine şekil, pozisyon ve yoğunluk olarak statik ve dinamik dengesizlik yatarmak amacıyla yerleştirilen çekirdek yapıları.
X Axis: Top delme tezgahının sağa-sola doğru olan hareketi.
Y Axis: Top delme tezgahının ileri-geri doğru olan hareketi.
Z Axis: Matkap ucunun yukarı-aşağı doğru olan hareketi veya top deliklerinin derinliği